:::

College of Management
College of Management

:::

Faculty Members

Lin, Chien-Liang
Lin, Chien-Liang

04-24961100 #2000
b551230@mail.hust.edu.tw
Office:
Faculty Office:

Deputy

 • First:WEN-HUI YANG
 • Second:Chang, Cheng-Wei
 • Third:Shen, Wu-Hsien
 • Temporary:Wang, Jen-Tse

Responsibility

Shih, Yi-Chiao
Shih, Yi-Chiao Clerk

04-24961100 #2010
ejo@mail.hust.edu.tw
Office:E0215
Faculty Office:

Deputy

 • First:Cheng, Kai-Wen
 • Second:Kung,Fan-Jean
 • Third:Chen, Yi-Shan
 • Temporary:Yuan,Jia-Ling

Responsibility

Kung,Fan-Jean
Kung,Fan-Jean

04-24961100 #2499
kungfj@mail.hust.edu.tw
Office:
Faculty Office:

Deputy

 • First:Shih, Yi-Chiao
 • Second:Chien, Shih-Chan
 • Third:Cheng, Kai-Wen
 • Temporary

Responsibility

Faculty Members

Lee, Tzu-Yuan
Lee, Tzu-Yuan

04-24961100 #2010
tylee@mail.hust.edu.tw
Office:
Faculty Office:

Deputy

 • First
 • Second
 • Third
 • Temporary

Responsibility

Chen, Yen-Chu
Chen, Yen-Chu

04-24961100 #2010
irene@mail.hust.edu.tw
Office:
Faculty Office:

Deputy

 • First
 • Second
 • Third
 • Temporary

Responsibility