:::

College of Management
College of Management

:::

Faculty Members

Chang, Chao-Tsun
Chang, Chao-Tsun

04-24961100 #2000
cctas@mail.hust.edu.tw
Office:E0215
Faculty Office:E0309-2

Deputy

 • First:Wang, Jen-Tse
 • Second:Chang, Cheng-Wei
 • Third
 • Temporary

Responsibility

Shih, Yi-Chiao
Shih, Yi-Chiao Clerk

04-24961100 #2010
ejo@mail.hust.edu.tw
Office:E0215
Faculty Office:無

Deputy

 • First:Cheng, Kai-Wen
 • Second:Kung,Fan-Jean
 • Third:Chen, Yi-Shan
 • Temporary

Responsibility

Kung,Fan-Jean
Kung,Fan-Jean

04-24961100 #2499
kungfj@mail.hust.edu.tw
Office:E0412
Faculty Office:無

Deputy

 • First:Shih, Yi-Chiao
 • Second:Chien, Shih-Chan
 • Third:Cheng, Kai-Wen
 • Temporary

Responsibility

04-24961100 #2498
febia@mail.hust.edu.tw
Office:E0412
Faculty Office:

Deputy

 • First
 • Second:Kung,Fan-Jean
 • Third:Shih, Yi-Chiao
 • Temporary

Responsibility

04-24961100 #2497
cgc86516@mail.hust.edu.tw
Office:E0412
Faculty Office:

Deputy

 • First
 • Second:Kung,Fan-Jean
 • Third:Shih, Yi-Chiao
 • Temporary

Responsibility